Villkor

  • 073-380 08 03
VÅRa villkor

Vi avtalar om arvode, vanligtvis i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm. För 2021 innebär
det att en timmes rådgivning kostar 1 442 kr exklusive moms, och 1 803 kr inklusive moms.
Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp när det är möjligt.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Hemsida skapad av Stick Out Media

© Advokat Torgny Dahlberg, 2019