VÅRa villkor

Vi avtalar om arvode, vanligtvis i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm. För 2021 innebär det att en timmes rådgivning kostar 1 442 kr exklusive moms, och 1 803 kr inklusive moms. Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp när det är möjligt.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.