Välkommen till
Advokat Torgny Dahlberg

Torgny Dahlberg är verksam som advokat sedan 1998. Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Torgny Dahlberg

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Du har alltid
rätt att framföra önskemål till polisen eller tingsrätten om en specifik försvarare eller ett specifikt
målsägandebiträde. Du kan även kontakta oss direkt.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsföreningen

Villkor