OM FÖRETAGET

 

Torgny Dahlberg är verksam som advokat sedan 1998. Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Du har alltid rätt att framföra önskemål till polisen eller tingsrätten om en specifik försvarare eller ett specifikt
målsägandebiträde. Du kan även kontakta oss direkt.
Vi arbetar även med bland annat familjeärenden, exempelvis vårdnadstvister och med ekonomisk familjerätt.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.