OM FÖRETAGET

Torgny Dahlberg är verksam som advokat sedan 1998.
Hanna Pettersson arbetar som biträdande jurist sedan sommaren 2019. Hon har en doktorsexamen i
civilrätt med inriktning på arbetsrätt, och kommer senast från Hässleholms tingsrätt.

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Du har alltid
rätt att framföra önskemål till polisen eller tingsrätten om en specifik försvarare eller ett specifikt
målsägandebiträde. Du kan även kontakta oss direkt.
Vi arbetar även med bland annat familjeärenden, exempelvis vårdnadstvister och med ekonomisk
familjerätt. Inom arbetsrätt kan vi bistå med till exempel upprättande av anställningsavtal och rådgivning kring
uppsägning, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor.

KONTAKTPERSONER

image006

Torgny Dahlberg

Advokat

0733-800 803

torgny.dahlberg@advokattd.com

image001 (7)

Hanna Pettersson

Biträdande jurist

0733-808 263

hanna.pettersson@advokattd.com

Vi arbetar med brottmål, både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.